Stock

Home / Stock
23.04.2012 Riisiposliini
Riisiposliini on vanha keraaminen valmistusmenetelmä n. 1000-luvulta jaa. Posliinin seinämään kaiverretaan reikiä jotka täytetään myöhemmässä vaiheessa lasitteella.
22.04.2012 Posliini
Posliini on kaoliinista, maasälvästä ja kvartsista polttamalla valmistettu, murtopinnaltaan valkoinen, kova ja läpikuultava keraaminen tuote, joka syntyy siten, että maasälpä ja kvartsi sulavat ja näin syntyneet silikaatit muodostavat sulamattomien kaoliinihiukkasten kanssa tiiviin seoksen.
on valtio Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Suomi kuuluu Pohjoismaihin ja Euroopan unioniin. Se rajautuu idässä Venäjään ja sen alaiseen Karjalan tasavaltaan, pohjoisessa Norjaan ja lännessä Ruotsiin. Etelässä lähin maa on Viro Suomenlahden eteläpuolella. Ahvenanmaa on Suomen demilitarisoitu maakunta, jolla on itsehallinto.
1

(812)449-74-98

e-mail: info@renessansspb.ru

Ostoskorisi

Êîë-âî: 0 øò.

Kassalle »
Online tilauksissa ympäri vuorokauden!
Ó íàñ Âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû íîìèíàëîì 3000, 5000, 10000 èëè 25000 ðóáëåé.